PUBLIKACJA

Monografia wieloautorska

Referaty wygłoszone na konferencji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji), zostaną opublikowane w pracy zbiorowej wydanej przez Wydawnictwo Akademii Pomorskiej znajdujące się na liście wydawnictw punktowanych.