KOMITET

Dzieje Morza

Komitet Organizacyjny

 • mgr Patrycja Osińska (Przewodnicząca)

 • mgr Jacek Adler (Wiceprzewodniczący)

 • mgr Jerzy Brodowski

 • mgr Szymon Smentek

 • mgr Patrycja Jędrzejewska

 • mgr Marcin Osiński

 • mgr Mariusz Borysiewicz

 • kmdr ppor. mgr Robert Biernaczyk

Komitet Naukowy

 • Dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP (Akademia Pomorska, Polska) - (Przewodnicząca)

 • Doc. mgr. Robert Antonín, Ph.D. (University of Ostrava, Czechy)

 • Prof. dr Tomasz Blusiewicz (University of Tyumen, Rosja)

 • Prof. dr hab. Roman Drozd (Akademia Pomorska, Polska)

 • Dr hab. Agnieszka Gut, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

 • Dr hab. Paweł Gut, prof. AP (Akademia Pomorska, Polska)

 • Dr hab. Dariusz Karczewski, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska)

 • Dr hab.  Robert Kuśnierz, prof. AP (Akademia Pomorska, Polska)

 • Dr hab. Jakub Morawiec, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Polska)

 • Prof. dr hab. Beata Możejko, UG (Uniwersytet Gdański, Polska)

 • Doc. Martin Nodl, PH.D., (The Centre for Medieval Studies/Charles University, Czechy)

 • Dr hab. Małgorzata Nossowska, prof. UMCS (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)

 • Kmdr  mgr inż. Grzegorz Okuljar (Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, Polska)

 • Dr Haik Thomas Porada (Vorsitzender der Historische Kommission für Pommern, Leibnitz Institut für Landeskunde, Niemcy)

 • Dr Kacper Pencarski (Akademia Pomorska, Polska)

 • Dr hab. Marek Radoch, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)

 • Dr hab. Zenon Romanow, prof. AP (Akademia Pomorska, Polska)

 • Prof. dr hab. Jewhen Sinkewycz (Uniwersytet Narodowy w Czerkasach, Ukraina)

 • Dr Anastazja Skiepian (Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk, Mińsk, Białoruś)

 • Dr hab. Józef Szymański, prof. AP (Akademia Pomorska, Polska)

 • Prof. dr hab. Wojciech Skóra (Akademia Pomorska, Polska)

 • Dr. phil. Jürgen W. Schmidt (FernUniversität in Hagen, Bundeswehr, Niemcy)

 • Dr hab. Marek Smoliński, prof. UG, (Uniwersytet Gdański, Polska)

 • Dr hab. Jarosław Sochacki prof. AP (Akademia Pomorska, Polska)

Dzieje Morza