INFORMACJE

Dzieje Morza

Szczegóły Konferencji

sch.png

Miejsce

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Morze, Pomorze i My na przestrzeni wieków"odbędzie się 2021 r. w trzech lokalizacjach:

2021 r. (Środa)

17:00-19:00

 

Adres:

Akademia Pomorska w Słupsku

(The Pomeranian University)

ul. Bohaterów Westerplatte 64

76-200 Słupsk

(Street and postal code)

2021 r. (Czwartek)

9:00-16:00

 

Adres:

Klub Wojskowy (Military Club)

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej

im. adm. floty Józefa Unruga

(The admiral Józef Unrug

Navy Training Center)

ul. Osiedle Lędowo 1N 76-271 Ustka

(Street and postal code)

2021 r. (Piątek)

9:00-16:00

 

Adres:

Urząd Miasta Ustka (City Hall in Ustka)

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 

76-270 Ustka (Street and postal code)

ludzie.png

Uczestnicy

Do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszamy:

  • naukowców,

  • doktorantów i studentów,

  • formuła konferencji zakłada tym samym spotkanie naukowców różnych specjalności: historyków, archeologów, politologów, kulturoznawców, etnologów, literaturoznawców, muzealników, archiwistów, bibliologów, historyków sztuki i In.

Języki konferencji to:

j. angielski, j. niemiecki, j. polski,

dopuszczalne jest także wygłoszenie referatu w języku uczestnika konferencji.

calendar.png

Terminy

Szczegółowe terminy:

Koniec przyjmowania zgłoszeń i abstraktów  - 2021 r.

Weryfikacja zgłoszeń i abstraktów - 2021 r.

Rozesłanie powiadomień o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszeń - 2021 r.

Termin konferencji  -  2021 r.

Termin dokonania wpłaty konferencyjnej  -  14 dni od dnia zatwierdzenia abstraktu

Termin wydania recenzowanej monografii naukowej  -  2022 r.

credit-cards.png

Opłaty

Udział w obradach jako obserwator jest bezpłatny.

 

Opłata konferencyjna:

- naukowcy, doktoranci i studenci z Polski – 250 PL

- badacze z zagranicy i doktoranci – 60 EUR

W przypadku rezygnacji z udziału w uroczystej kolacji i koncercie opłata konferencyjna wynosi:

- naukowcy, doktoranci i studenci z Polski – 200 PL

- badacze z zagranicy i doktoranci – 50 EUR

Uczestnikom występującym z referatem w ramach opłaty konferencyjnej gwarantujemy:

- prezentacje zgłoszonego tematu wystąpienia,

- zaświadczenie uczestnictwa,

- publikacje artykułu po uzyskaniu pozytywnej recenzji,

- przerwy kawowe oraz obiady,

- uroczystą kolacje oraz koncert - 17 września(w wypadku opłacenia 250 zł./60 EUR),

- uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z urządzeniem szkolno-treningowym Śnieżnik, który przeznaczony jest do nauki strzelania w różnych warunkach oraz z różnej broni będącej na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP - 17 września

- wycieczka z przewodnikiem po Ustce i Bunkrach Blüchera - 18 września,

- pakiet konferencyjny: torba, teczka, książka, smycz oraz upominki i gadżety.

info-sign.png

Dla wpłacających

Informacje dla wpłacających

Wszystkie informacje dotyczące wpłaty zostaną przekazane drogą mailową wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Opłatę konferencyjną należy dokonać w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenia abstraktu.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłaty :

02 1240 3770 1111 0000 4068 0617

W przypadku badaczy z zagranicy numer rachunku bankowego:

SWIFT/BIC:  PKOPPLPW

IBAN:  PL02124037701111000040680617

W tytule wpłaty prosimy o podanie w następującej kolejności:

- NR SUBKONTA KONFERENCJI - 249-519

- imię i nazwisko uczestnika

- nazwa Instytucji dokonującej wpłaty

- nazwa skrócona konferencji - KN MPM

hot.png

Noclegi

Proponowana Baza Noclegowa:

GRAND LUBICZ - UZDROWISKO USTKA

ul. Wczasowa 4, 76-270 Ustka

20% zniżki za nocleg dla uczestników konferencji na hasło: konferencja morze

recepcja@grandlubicz.pl
rezerwacja@grandlubicz.pl
tel. +48 59 841 82 00
tel. +48 59 841 82 13
tel. +48 506 237 789

UWAGA!!!

Koncert "Bałtyk w legendzie, muzyce i historii" oraz uroczysta kolacja 17 września dla uczestników konferencji odbędzie się w sali konferencyjnej hotelu GRAND LUBICZ.

class-group-of-students-and-professor-in

Wystąpienia

Czas przeznaczony na każde wystąpienie to ściśle przestrzegane 20 minut. Wystąpienia następują bezpośrednio po sobie. Nie przewidujemy pytań do prelegentów w czasie ich wystąpień. Dyskusja odbędzie się dopiero po zakończeniu wszystkich wystąpień w danym panelu i potrwa 30 minut.

Wszystkie prezentacje przygotowane przez uczestników będą odtwarzane z komputerów organizatora. Materiały należy dostarczyć do organizatora przed rozpoczęciem danego panelu, abyśmy mogli sprawdzić kompatybilność użytej technologii z naszym sprzętem. Prosimy o przygotowanie prezentacji zarówno w formacie .pdf, jak i w pliku edytowalnym .odp (z pakietu Libra/Open Office) lub .ppt (PowerPoint).

Organizatorzy zapewniają dostęp do internetu.

Dzieje Morza