pol.png

Uwaga!

Konferencja odbędzie się w

2021 r.

Dzieje Morza

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ I ABSTRAKTÓW
2021 r.
TEMATYKA KONFERENCJI

W 2020 roku mija sto lat od uroczystych zaślubin Polski z morzem. Na mocy traktatu wersalskiego podpisanego 28 czerwca 1919 r. przyznano Polsce prawo do ponad 140 kilometrowego wybrzeża Morza Bałtyckiego. 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller wrzucił do Zatoki Puckiej platynowy pierścień, który symbolizował odzyskanie przez Polskę dostępu do Bałtyku.

Intencją organizatorów konferencji, mającej odbyć się w ramach VI Słupskiego Festiwalu Historycznego, jest przypomnienie zarówno tej stosunkowo bliskiej historii związanej z powrotem części Pomorza w granice Rzeczpospolitej, jak i przywołanie odleglejszych dziejów krajów i krain, narodów i społeczności związanych z Morzem Bałtyckim. Tematyka konferencji ma oscylować wokół znaczenia morza dla, nie tylko mieszkańców Pomorza, czy  wybrzeży Bałtyku, ale także państw nie mających dostępu do morza. Istotą jest interakcja między ludźmi, a morzem i wynikające z niej konsekwencje.

Chcielibyśmy, aby w centrum rozważań znalazło się Morze Bałtyckie z jego wszelkimi oddziaływaniami, nie tylko na położone nad nim państwa, ale także na państwa z nimi sąsiadujące.

Zakres chronologiczny konferencji rozciąga się od starożytności po XX w. Daje to możliwość szerokiego spojrzenia na dzieje ludów związanych z Morzem Bałtyckim.

Nad brzegami Morza Bałtyckiego  – w Ustce – poruszać będziemy następujace tematy:

 • Wartość morza w dziejach ludów zamieszkujących  jego wybrzeża.

 • Znaczenie morza dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego tych terenów.

 • Życie duchowe i mentalność mieszkańców wybrzeży Bałtyku.

 • Bałtyk – morze, które dzieli czy morze, które łączy?

 • Położenie geopolityczne a codzienność państw regionu Morza Bałtyckiego.

 • Sytuacja mieszkańców wybrzeży Morza Bałtyckiego na przestrzeni wieków.

 • Sposoby rozwiązywania konfliktów ludzi morza i wybrzeża.

 • Rozwój floty i komunikacji morskiej.

 • Wątki marynistyczne związane z Morzem Bałtyckim; strach i fascynacja morzem.

 • Warunki i aspekty dawnej żeglugi – piraci, konflikty z prawem, katastrofy.

 • Trudy morskiej podróży; losy pasażerów, załogi.

 • Losy ludzi morza i Pomorza.

 • Codzienność ludzi wybrzeża na przestrzeni wieków.

 • Ludzie morza – trudne sąsiedztwo: wojny i sojusze.

 • Jak narody bez morza postrzegały ten żywioł?

 • Wpływ morza na tożsamość kulturową i narodową.

 

Formuła konferencji zakłada spotkanie naukowców różnych specjalności: historyków, archeologów, politologów, kulturoznawców, etnologów, literaturoznawców, muzealników, archiwistów, bibliologów, historyków sztuki i in.

Konferencja ma stanowić forum wymiany efektów badań i doświadczeń naukowych.

Dzieje Morza

O KONFERENCJI

I FESTIWALU

2021 r.

Ustka - Słupsk - Kobylnica

Konferencja Naukowa jest realizowana w ramach szóstej edycji

Słupskiego Festiwalu Historycznego. Celem wydarzenia jest pogłębienie i rozwój historycznej wiedzy na temat Morza Bałtyckiego, Pomorza oraz życia naszych przodków na tym obszarze. W ramach wydarzenia nawiążemy do 100. rocznicy Zaślubin Polski z morzem, a także do 100. rocznicy

Bitwy Warszawskiej.

pl.png